Algemene Voorwaarden HighZense Yoga- Yoga in Heemskerk

 

Datum laatste aanpassing: 1 oktober 2021.

 

Volg je yogalessen bij Marcel Smit van HighZense Yoga dan ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden: Yogaschool in Heemskerk.

De cursist neemt deel aan een yogales op de afgesproken aanvangsdatum voor de duur van de les en betaalt minimaal 24 uur voorafgaande aan de les het bepaalde tarief. Wanneer de cursist zich aanmeldt na eerst een proefles te hebben gevolgd, dan is de eerstvolgende les, 50% van het normale tarief. Daarna volgt het volledige tarief.

 

Vertrouwelijk

Ik vind het als docent belangrijk dat lesgeven en yogales ontvangen een onderdeel van wederzijds vertrouwen is. Hetgeen wat de docent en de deelnemer elkaar voorafgaande, tijdens en na de yogales vertellen, valt onder de privacy wetgeving en blijft bij de docent.

 

Eigen risico en aansprakelijkheid *

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

Marcel Smit en HighZense Yoga kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Of opgelopen letsel van de cursist door derden. Yogaschool in Heemskerk.

Marcel Smit en HighZense Yoga kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de les locaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

Marcel Smit en HighZense Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien hij hiervoor gegronde redenen kent.

 

Tarieven en deelname les *

De cursist betaalt minimaal 24 uur voorafgaande aan een les het afgesproken tarief waarmee hij/zij kan deelnemen aan de lessen online via Zoom, in de studio of op locatie. Daarvoor ontvangt de cursist een inlogcode. Bij annulering binnen 6 uur voor aanvang vindt geen restitutie plaats. Yogaschool in Heemskerk.

 

Afmelden lessen *

Indien de cursist verhinderd is, uiterlijk 6 uur voor aanvang van de les, kan hij/zij de les kostenloos annuleren.  Mits er op tijd is geannuleerd, wordt het lesgeld terug op de rekening van de cursist gestort. Bij annulering binnen 6 uur voor aanvang van de les, vindt er geen restitutie plaats en wordt de reeds geboekte les in rekening gebracht.Yogaschool in Heemskerk.

Bij annulering binnen 96 uur voor aanvang van individuele (privé) lessen, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van (privé) lessen vindt geen restitutie plaats.

 

Bedrijfsyoga *

Voor bedrijfsyoga geldt: annulering van een les dient minimaal 96 uur van tevoren te geschieden. Bij annulering binnen 96 uur voor aanvang van bedrijfsyoga lessen, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
Annuleringen binnen 48 uur voor aanvang van de geplande bedrijfsyoga, zullen volledig in rekening worden gebracht. Yogaschool in Heemskerk.

 

Betalingen *

Een eerste proefles is altijd gratis. Een losse (groeps) lessen en of (privé)´lessen dienen minimaal 24 uur van te voren betaald te zijn.

Betalingen van bedrijfsyoga lessen dienen 14 dagen na dagtekening factuur op de rekening van HighZense Yoga te zijn begeschreven.

 

Feestdagen, vakantie en annulering lessen *

Op Nationale feestdagen is HighZense Yoga gesloten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via de website en e-mail. Yoga lessen die komen te vervallen op de feestdagen worden niet meegerekend in de duur van de strippenkaart.

De vakantie weken worden tijdig gecommuniceerd via de website en e-mail. Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) zal de gereserveerde les worden gerestitueerd.

 

Ziekte of blessures *

Elke cursist is verplicht alle lichamelijke  klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen met Marcel Smit van HighZense Yoga. 

Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts!

De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

De docente kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is.

Alle ziektes en of blessures de aan de docent worden gemeld vallen onder de privacy wetgeving en blijft bij de docent. Yogaschool in Heemskerk.

 

Zwangerschap *

Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les voor u aanpassen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en overleg met je docent!

Ben je bezig met zwanger worden of ben je al in de eerste weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docent. Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Dit wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

 

Wijziging lesrooster en/of prijzen

Marcel Smit van HighZense Yoga behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zullen tijdig worden gecommuniceerd via de website en email.

Marcel Smit van HighZense Yoga behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. Alle cursisten worden per e-mail op de hoogte houden van alle voor de cursist belangrijke zaken om te weten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres.

 

Sociaal

Aangeraden word om 15 minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen kan storend zijn voor de medecursisten. Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de medecursisten. Graag telefoon niet in de geluids- of trilstand laten staan: zet hem op stil of beter nog, helemaal uit.

 

Foto’s

Foto’s die tijdens de lessen, workshops of themaretreats worden gemaakt, kunnen worden geplaatst op de website van HighZense Yoga en diverse Social media kanalen tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wilt. Yogaschool in Heemskerk.

 

Onvoorziene omstandigheden

HighZense Yoga is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van overige lessen kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden of de eigenaar van het pand.

 

Wijzigingen

Marcel Smit en HighZense Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden. Yogaschool in Heemskerk.

 

*Alle bovenstaande voorwaarden zijn ook van toepassing op de (online) lessen via Zoom.

HighZense Yoga is onderdeel van Yoga in Heemskerk